Zondag 26 november 2023, laatste zondag van het kerkelijk jaar

In het wit van het vertrouwen,
In het groen van de hoop.
In het licht van Gods liefdevolle trouw in Christus,
Mogen wij door en in Hem dragers zijn van Gods belofte.
Zo is er bij ons verdriet ook ruimte voor dit licht opdat wij verder kunnen gaan.