Plaatselijke Regeling PGLO

Plaatselijke regeling

Elke plaatselijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland dient een ‘Plaatselijke Regeling’ te bezitten.

In de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (PGLO) komen regelingen aan de orde ten behoeve van het leven en werken van de gemeente zoals:

• De samenstelling van de kerkenraad;
• Verkiezing van ambtsdragers;
• De werkwijze van de kerkenraad en van de taakgroepen;
• Bijzondere bepalingen (de locatie van de kerkdiensten, regelingen voor Doop, Heilig Avondmaal, levensverbintenissen, e.d.);
• De vermogensrechtelijke aangelegenheden;
• Het beheer van taakgroep-overstijgende middelen en regelingen.

De kerkenraad heeft in overleg met de Taakgroepen Beheer en Diaconaat de Plaatselijke Regeling opgesteld.
Hierna is de gemeente gehoord en vervolgens heeft de kerkenraad de regeling vastgesteld en voor kennisneming toegezonden aan het Breed Moderamen van Classis Groningen-Drenthe.

Klik hier voor: DO_2023-087 Plaatselijke Regeling PGLO, 20-02-2023 – def

Juli 2023.

Namens de kerkenraad,
Tity de Haan-Luimstra,
scriba

 

 

Loading

Datum

29 apr 2023
Expired!