Bloemschikken


24 november Hoeksteen foto 2

In dit bloemstuk zien we een weg, gemaakt van kruisjes met daarop de namen van hen die gestorven zijn. De weg loopt uit op het bloemstuk, de bloemen hiervan zijn wit, omdat wit verwijst naar zuiverheid en reinheid. Met rode besjes, de kleur van liefde, warmte, maar ook van lijden.

Midden in het bloemstuk staat een knoestige tak met twee zijtakken. De zijtakken staan symbool voor de open armen van God. Met zijn open armen zal Hij zich over hen ontfermen. De witte bloemetjes vallen ook tussen de kruisjes in, want Gods ontferming reikt heel ver.

Het volgende gedicht vonden wij wel toepasselijk voor deze zondag:

Een licht opsteken;

stilstaan

bij het begin,

wortelen

in de aarde

een weg zoeken

naar levenslicht.

Stilstaan

bij pijn en gebrokenheid,

bij vruchten van liefde

rood en warm.

Herinneringen

als bloemen

wit van licht,

levend houden.


Zo, hier sta ik dan, na een lange periode van hechte samenwerking nemen wij afscheid van Theo. Wij, dames van het Symbolisch Bloemschikken zeggen als we onder elkaar zijn gewoon: Theo! We waren blij met deze predikant, die elke keer weer oog had voor de Symbolische schikking en dat hebben wij altijd erg fijn gevonden. Nu, na ruim 9 jaren, zal de gemeente in Borger merken dat deze dominee dol is op bloemen, vooral als ze geschikt zijn op een manier die bij de dienst past.

We kunnen natuurlijk geen afscheid nemen zonder een gepaste schikking. Zoals altijd kwam het idee van de een, de uitwerking van vele anderen en een totaalplaatje van de gehele groep.

Hier staat het dan. Voor een predikant die zoveel studeerde en van de verhalen uit de Bijbel zulke fijne en interessante preken maakte, is een boek natuurlijk op z’n plaats. Twee boeken zelfs! Het ene is opengeslagen en staat symbool voor de afgelopen jaren met jou in onze gemeente Leek. De vele bladzijden geven steun aan verschillende bloemen in de kleuren van het kerkelijk jaar; groen, wit, rood, paars en rose. Ook de boeklinten hebben deze kleuren.

“Zijn woord bloeit en draagt vrucht”, een regel die deze dominee zeker onderschrijft. Daarom vruchten in de vorm van besjes, hopbellen die symbool staan voor de verlossing, de hedera rondom als teken van trouw, en klokjes om je uit te luiden.

Het tweede boek is gesloten. Hieruit bloeit een enkele witte roos, die symbool staat voor de nieuwe gemeente in Borger. Daar zal Theo straks de Bijbel open slaan, om  daarna bevlogen te preken. Gemeente Borger, ik kan u nu al zeggen: U neemt er wat van mee!

Theo, deze boeken komen van onze eigen rommelmarkt,  waar ieder jaar waardevolle spullen van eigenaar wisselen, en ook daar zullen we je missen. Toen ik op de boekenafdeling kwam stond Theo daar bij de boeken als verkoper, maar wees gerust, ik heb ze bij een collega – verkoper gekocht!

Theo, wij wensen jou Gods Zegen in jouw nieuwe gemeente!

Het ga je goed!


Een goed verhaal, dáár kun je mee aankomen!

Een heel goed verhaal of preek geeft je een week lang iets om over te denken, en soms nog veel langer…… Ik denk nu aan de reclame regel van jaren terug, die is beslist ook bij u blijven hangen……: Neem vaker een bloemetje mee!

Hartelijk dank voor de bloemen die vandaag zijn mee gebracht, wat een feestelijk gezicht vind u niet?

Na de dienst verzamelen we de emmers en bakken in de hal, iedereen kan dan straks een bosje mee naar huis nemen. En aan wie wordt deze feestelijke bos dan gegeven? Aan een buurman, een moeder, een vriendin of wie dit lieve gebaar maar even nodig heeft.

De kinderen maken ondertussen mooie kaartjes om aan de bos te hangen, misschien krijgt u wel zo’n mooi kaartje voor uw bloemen. Maar ook de kinderen kunnen zelf bloemen uitzoeken en daar zal hun kaartje wel erg mooi aan kunnen hangen.

Wilt u straks de mand of emmer die bij uw rij staat mee nemen naar de hal?


Vandaag op de eerste Pinksterdag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest.

De liturgische kleur is rood, de kleur van de Geest.

De Bijbellezingen zijn uit Joël 3 : vers 1 – 5 en Handelingen 2: vers 1 – 11.

Het thema staat in Joël 3 vers 1.  God zegt: “Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft”.

In de bijbel staat hierover dat God de geest uitgiet over alle mensen en dat de mensen zullen spreken namens Hem.

Door het uitgieten van de Geest verbindt God zich met ons.

De klimop tussen de paaskaars en het bloemstuk symboliseert deze verbinding. De stokken van de Japanse duizendknoop getooid met  rozen staan voor de verschillende mensen.


Hemelvaart, donderdag 30 mei 2019

Op deze dag gedenken wij de Hemelvaart van Jezus. De liturgische kleur wit hoort bij deze dag.
De lezing is uit Handelingen  1: 1 -11 en het thema is ”opgenomen in een wolk “.

De wolk wordt weergegeven door het fluitenkruid. Verscholen  tussen het fluitenkruid is een witte lelie zichtbaar en deze staat voor Jezus.

In een gedicht van Riemke Koopmans geeft zij het in de volgende  woorden weer:

Ze zien het gebeuren
Een wolk nam Hem weg
Een wolk met prachtige kleuren
Gods glorie straalt er doorheen
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid
Een grensgebied tussen hemel en aarde
God heeft voor iedereen een plaats bereid
Dat mogen we aanvaarden
Jezus ging ons met Hemelvaart voor
Mogen wij volgen in zijn spoor


Paasmorgen 21 april 2019 in De Hoeksteen

De liturgische kleur is op Stille Zaterdag van paars naar wit gegaan.

Maria uit Magdala, Maria, de moeder van Jacobus en Salome komen bij het graf. Tot hun verbazing is de zware steen weggerold en als ze voorzichtig naar binnen kijken zien ze een in het wit geklede man zitten.

Het “Open graf” is een schilderij dat speciaal voor deze Paasviering is geschilderd door Liny Lollinga en Tini van Duinen. We kijken vanuit het graf naar buiten, van het donker naar het licht, de witte gipsbloemen verwijzen naar de wit geklede jongeman. De drie vrouwen die in het graf naar binnen kijken worden verbeeld door de drie kleuren violieren, verbonden met elkaar door Jezus.

Een nieuwe start vandaag, met de opgestane Heer, een nieuwe start voor ieder van ons, voor u, voor jou en voor mij!

Gedicht:

Wat deed hij daar
-die wit geklede man-
in het lege graf?
Waarom die breuk
in ons logisch denken?
Was dit Uw manier
om te zeggen
“ Stil maar, stel geen vragen meer,
Ik zal er zijn….”Op deze 7e zondag van de lijdenstijd, horen we over Jezus intocht in Jeruzalem. Groene takken en jassen worden voor Hem neergelegd.
De juichende mensen, hier als kleurrijke samenleving gesymboliseerd door de diverse lelies met de wijd opengesperde bloemen, staan langs de kant van de weg. Dwars door alle juichen heen is de stem van het lijden al te horen.

God,
juichende stemmen
vol verwachting en hoop op bevrijding.
Een machtige koning Jezus, de mensenzoon.
Hij zwijgt.
In zijn zwijgen zien we nederigheid, liefde tot het eind.
Uw zachte stem God, sterker dan alles.